mageco-02-1604103532.jpg

Opravy a rekonstrukce

Společnost MaGe Construction, s.r.o. provádí odborné prohlídky:

  • mostního příslušenství (mostní závěry, mostní ložiska, zábradlí aj.),
  • portálů dopravního značení (preventivní a podrobné prohlídky dle PPK-POR)
  • ostatních ocelových konstrukcí (dle výkresové dokumentace)

Výstupem odborných prohlídek je protokol o zjištěném stavu.

Při zjištění vad a nedostatků je výstupem návrh způsobu řešení nevyhovujícího stavu.

Jako komplexní službu nabízíme odstranění nevyhovujícího stavu formou opravy nebo rekonstrukce.

Provádíme údržbu, opravy, rekonstrukce a případné sanace ocelových konstrukcí včetně plné protikorozní ochrany dle požadavků zákazníka.

Hlavní těžiště údržby, oprav, rekonstrukcí a případných sanací je především v příslušenství silničních a železničních mostů, portálů dopravního značení a dalších ocelových konstrukcí, jako jsou protihlukové stěny apod.

Top