mageco-01-1604142633.jpg

Výroba a montáž hal, schodišť a zábradlí

Ocelové haly pro komerční i nekomerční využití


V současné době se pro podnikatelské aktivity preferují stavby z ocelových konstrukcí. Tyto ocelové haly jsou levnější než zděné stavby, ocelová konstrukce je rychle smontována, je variabilní a kombinovatelná s jinými materiály jako sklo, beton, cihly apod. Navíc ocel dodává stavbě výrazný architektonický ráz a nezaměnitelný charakter. Např. různé kombinace ocel + sklo jsou v současné době velkým trendem. Společnost MaGe Construction, s.r.o. se také zabývá výrobou a montáží konstrukcí z oceli pro výrobní a skladovací haly, pro sportovní haly (tenisové haly, zimní stadiony) obchodní či nákupní centra, jízdárny, sklady zemědělských komodit, kanceláře apod.

Svařované ocelové konstrukce

používají se u větších šířek ocelových hal a jsou z hlediska využití materiálu zcela bezkonkurenční, protože se využívá ekonomičnosti celé délky rámů, tzn. že se rámy různě rozšiřují dle potřeb statika. To samé nelze využít u standardních profilů (IPE, HEA ...), protože mají danou normovou šířku profilu. Svařence si tedy statik může navrhnout dle potřeby a průběhu zatížení, protože se jednotlivé nosníky svařují z různých tloušťek, šířek a délek ocelových plechů. Nevýhodou je nutnost tuto ocelovou konstrukci celou provařit, takže je zde mnoho metrů svarů. S tím je spojená vysoká pracnost na jednotlivých dílcích a s tedy i celkově vyšší náklady na výrobu vztaženou na jednotku ocelové konstrukce (Kč/kg).

Příhradové ocelové konstrukce

jsou využívány mnohem méně než v minulosti, protože v prostoru zabírají mnohem více místa než jiné typy ocelových konstrukcí. Další nevýhodou je, že staticky mnohem více přenášejí síly do základů, takže jsou základy větší tudíž dražší. Klasická příhradová konstrukce se skládá z vetknutých sloupů a ze svařovaného příhradového vazníku. Příhradový vazník se tvoří spodní a horní pásnice a mezi těmito pásnicemi jsou svislice a diagonály, které drží celou ocelovou konstrukci staticky pohromadě. Pásnice jsou zpravidla z HEA a U profilů, diagonály a svislice jsou z ocelových trubek různých rozměrů. Výhodou je nízká hmotnost, nevýhodou velká pracnost ve výrobě, takže náklady na jednotku ocelové konstrukce (Kč/kg) mírně rostou, jsou ale nižší než u svařované ocelové konstrukce.

Svařovaná ocelová konstrukce z nosníků

je využívána hlavně u menších staveb bez středových sloupů do 25m šířky, kdy poměr nevyužitého materiálu u ocelových profilů převyšuje ekonomičnost svařované ocelové konstrukce. Tyto ocelové konstrukce se svařují z válcovaných ocelových profilů (IPE, I, HEB, HEB) a kritická místa se posilují výztuhami, svařenci z plechu nebo z podélně rozpálených válcovaných nosníků. Náklady na jednotku ocelové konstrukce (Kč/kg) jsou nejnižší oproti výše uvedeným typům ocelových konstrukcí a jsou využívány hlavně u malých a středních výrobců ocelových konstrukcí. Nevýhodou je omezenost válcovaných profilů a tudíž nelze použít na velké zatížení nebo velké šířky ocelových hal z důvodu neefektivnosti využití daných profilů.

Typy ocelových konstrukcí hal 
ico-08

Schodiště

Naše firma se také zabývá výrobou a návrhem různých druhů schodišť (vřetenová schodiště, točitá schodiště, atd.), která jsou vždy dodávána dle požadavků zákazníka. Hlavním nosným prvkem schodiště je například centrální trubka, která je ukotvena na základ a uchycena pomocí podesty na výstupní úroveň.

ico-09

Zábradlí

Dalším produktem, kterým se naše firma zabývá je zakázková výroba zábradlí a jeho montáž. U tohoto druhu výrobku se prakticky všechno řídí potřebou zákazníka, projektanta a příslušných bezpečnostních norem. Jsme schopni zrealizovat zábradlí z různých druhů materiálů.

Top