mageco-05-1604102146.jpg

Stavební činnost

Hlavním smyslem a důvodem provozování stavební činnosti ve společnosti MaGe Construction, s.r.o. je schopnost nabídnout komplexní realizaci díla od projektu, přes výrobu, vybudování základů pro ocelové konstrukce popřípadě ostatní s tím spojenou stavební činnost, až po montáž ocelové konstrukce vlastní silou. S námi tak získává náš zákazník jednoho zhotovitele a i záruku na dílo jako celek.

V oboru stavební činnosti se specializujeme na:

  • Komplexní výstavbu, rekonstrukce a opravy pozemních komunikací
  • Dopravní stavby - mosty, propustky, opěrné a zárubní zdi, lávky, sanace starších železobetonových mostních konstrukcí 
  • Dálnice, silnice, městské komunikace, polní a lesní cesty
  • Zpevněné plochy - veřejná parkoviště
  • Komunikace pro pěší 
  • Cyklostezky
  • Výstavbu a rekonstrukce vodohospodářských staveb a inženýrských sítí 

Výstavba mostů:

V oblasti mostního stavitelství úspěšně realizujeme výstavbu i rekonstrukci mostů silničních, železničních a lávek pro pěší. V našem portfoliu realizací jsou mosty železobetonové, ocelové a dřevěné. Kromě výstavby nových objektů do této oblasti patří i sanace a modernizace existujících mostních staveb.

Silniční stavby a stavby pro města a obce:

Naše portfolio staveb zahrnuje revitalizace městských komunikací, polní a lesní cesty, propustky a lávky, chodníky, cyklostezky, parkoviště, inženýrské sítě a objekty pozemního stavitelství.  

Top