mageco-04-1604142124.jpg

Výroba a montáž speciálních ocelových konstrukcí

Jedním z hlavních směrů činnosti naší firmy je výroba a montáž speciálních ocelových konstrukcí se zaměřením na stavební sektor dopravní infrastruktury. Jde zejména o příslušenství silničních a železničních mostů (dilatační závěry a ložiska), ocelové konstrukce portálů dopravního značení a ostatní drobné ocelové konstrukce jako např. ocelové konstrukce revizních lávek, lávek pro produktovody a návěstních lávek. Našim zákazníkům nenabízíme vždy jen výrobu nových ocelových konstrukcí a jejich následnou montáž, ale provádíme i kompletní rekonstrukce, opravy a sanace ocelových konstrukcí na místě bez nutnosti jejich demontáže.

Společnost MaGe Construction, s.r.o. pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí vlastní evropský certifikát systému řízení výroby dle požadavku nové normy EN 1090-1:2009

+ A1:2011 třídy provedení EXC4, což umožňuje společnosti vyrábět a montovat veškeré ocelové konstrukce dané touto normou včetně konstrukcí extrémně dynamicky namáhaných jako jsou letištní haly a hangáry. Všechny tyto ocelové konstrukce mohou být, díky třídě provedení EXC4, umístěny i v seismicky nestabilních oblastech.

Portály dopravního značení vyráběné společností MaGe Construction, s.r.o. vycházejí z konstrukcí osvědčené řady požadované MD ČR. Portály dopravního značení MaGeCo jsou celokovové, projektované dle harmonizovaných norem a Eurokodů se zapracováním požadavků předpisů MD ČR, především pak předpisu PPK-POR. Portály dopravního značení se dodávají v provedení portál, poloportál, dvojitý portál a nosič značek do tunelu. Kotvení portálů je provedeno dvěma kotevními šrouby M48 a kotvení poloportálů je vždy čtyřmi kotevními šrouby M48.

Druh Označení Rozpětí / vyložení
do (m)
Druh použité značky
Jednonosníkový portál JP 1 15 stálá dopravní značka
Jednonosníkový portál JP 2 22 stálá dopravní značka
Dvojnosníkový portál DP 1 25 stálá dopravní značka
Dvojnosníkový portál – PDZ (ZPI) DP 2 20 proměnná dopravní značka
(zařízení pro provozní informace)
Poloportál PP 1 7.5 stálá dopravní značka
Poloportál PP 2 9 stálá dopravní značka
Poloportál - PDZ (ZPI) PP 3 8.8 proměnná dopravní značka
(zařízení pro provozní informace)
Dvojitý poloportál (poloportál DPP 5+5 stálá dopravní značka
Tunelový nosič značek – zavěšený příčník T 16 stálá dopravní značka
Uvedené rozpětí portálů (vyložení poloportálů) se může měnit v závislosti na ploše značky a na kategorii terénu v místě instalace značky.
Typová řada nabízených portálů, poloportálů, dvojitého portálu a nosiče značek do tunelu je uvedena v následující tabulce.
Top